De klinisch verloskundige: de verbindende factor

Auteurs
Jolijn Betlem, Juliet Droog, Ruth Hakkenberg, Rita Iedema, Aren van Loon, Swan Oei, Greta Rijninks
Editie
2014, 04
Categorie
KNOV
Download pdf
Print artikel
Leidraad voor Protocol positie klinisch verloskundigenLandelijk is er nog geen formele regeling voor de positie en de rol van klinisch verloskundigen. Er is discrepantie tussen de bekwaam- en bevoegdheden van een verloskundige zoals zij nu wordt opgeleid en hetgeen zij doet als zij werkzaam is in de tweede lijn. Met de leidraad voor Protocol positie klinisch verloskundigen kan elk ziekenhuis zelf de organisatie van patiëntgebonden werkzaamheden beschrijven en de verantwoordelijk-heidsverdeling tussen de gynaecoloog en de klinisch verloskundige organiseren.