(Referaat) Saturatiemeting bij de pasgeborene: haalbaar in een eerstelijns setting?

Auteur
Joke Koelewijn
Editie
2014, 04
Categorieën
Overig
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Smit M, Ganzeboom A, Dawson AJ, Walther FJ, Bustraan J, Roosmalen JJ van, Pas AB te. Feasibility of pulse oximetry for assessment of infants born in community based midwifery care. Midwifery 2014 May;30(5):539-43.Een saturatiemeter behoort niet tot de standaarduitrusting van eerstelijns verloskundigen [1]. In de klinische setting wordt deze gebruikt als beademing nodig is. Daarnaast wordt in een aantal landen de saturatiemeting gebruikt voor screening op aangeboren hartafwijkingen. In de regio Leiden is inmiddels een pilotstudie, de POLS-studie, gestart naar de haalbaarheid van deze screening in de Nederlandse setting (www.polsstudie.nl) [2].