Attitudes van zwangere vrouwen en hun partners ten aanzien van nietinvasieve prenatale screening (NIPT)

Auteurs
R.V. van Schendel, J.H. Kleinveld, K.C.A. Holtkamp, M. Karsten, A.L. Vlietstra, L. Henneman, W.J. Dondorp, E. Pajkrt, D.R.M. Timmermans en A.M.A. Lachmeijer
Editie
2014, 04
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Er is op dit moment veel aandacht voor niet-invasieve prenatale testen (NIPT) voor trisomieën, waaronder downsyndroom, en de mogelijke uitbreiding naar andere aandoeningen. Doel van dit onderzoek was nagaan wat attitudes van zwangeren en hun partners zijn ten aanzien van NIPT, in een land met een relatief lage uptake van prenatale screening (~27% kiest voor de combinatietest).