"Wel veel papierwerk"

Auteurs
Catja Warmelink, Kirsten Hoijtink, Marloes Noppers, Trees Wiegers, Paul de Cock, Trudy Klomp, Eileen Hutt on
Editie
2015, 03
Categorieën
KNOV
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
"Wel veel papierwerk"
SamenvattingMETHODEEen op Deliver-data gebaseerd onderzoek naar de werktevredenheid van eerstelijns verloskundigen. De kwantitatieve vraag 'In welke mate bent u tevreden met uw werk?' gaf de werktevredenheid aan op een 4-puntsschaal. De antwoorden op drie open vragen zijn kwalitatief geanalyseerd: 'Waar bent u zeer tevreden over in uw werk als verloskundige?''Wat zou u als eerste willen veranderen in uw werk?' 'Wat kan er beter in uw werk?'.RESULTATEN82,8% van de 99 verloskundigen gaf aan (zeer) tevreden te zijn over hun werk. Factoren met positieve invloed op het ervaren van werktevredenheid zijn: direct cliënten-contact, ondersteunende samenwerking met directe collegas, innovatieve wijze van praktijkvoering en voldoening die eerstelijns verloskundigen uit hun werk halen. Mogelijke verbeterpunten liggen in de taken die vallen buiten de directe cliëntenzorg, zoals administra-tieve werkzaamheden, overleggen en vergaderingen. Meer persoonlijke zorg voor minder cliënten, lagere werkdruk en betere samenwerking met de tweede lijn zijn gewenst.CONCLUSIEDe meeste eerstelijns verloskundigen in dit onderzoek geven aan tevreden te zijn met hun werk. We adviseren meer diepgaand vervolgonderzoek waarbij ook solo-praktijken betrokken worden.
Deze informatie is alleen voor abonnees

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie. Kunt u niet inloggen, word dan abonnee.

Inloggen