Wedden van niet!

Auteur
Wil van Veen
Editie
2015; 04
Categorie
Opinie
Print artikel
Redactioneel

Wedden van niet!

'Botsende belangen' was een NVOG georganiseerde bijeenkomst in Utrecht op 25 september 2013 waar gesproken werd over de botsende belangen tussen zorggebruikers en zorgverleners, en dan toegespitst rond zwangerschap en geboorte. Tijdens die bijeenkomst zei Rebekka Visser dat bevoegd en bekwaam telkens discussiepunten zijn. Ze noemde het voorbeeld dat ze bevoegd is een kind 'aan te pakken' maar kan ze een stuit begeleiden? En hoe bekwaam is een gynaecoloog daarin? 1 In de daarop volgende discussie werd in het bijzonder door de gynaecologen bevestigd dat bekwaamheid een lastig issue is. Maar er kan wel getraind worden. Bekwaam word en blijf je door te doen en te oefenen in zaken waarvoor je bevoegd bent. En zo is het natuurlijk ook. Maar die stellingname lijkt niet van toepassing op eerstelijns verloskundigen. In de NVOG notitie van juli 2015 inzake Cardiotocografie in de eerste lijn (CTG) luidt de stellingname: "Er is geen reden om aan te nemen dat CTG-beoordeling in de eerste lijn de kwaliteit van obstetrische zorg zal doen toenemen en er is dus ook geen reden om aan dergelijke initiatieven deel te nemen…" en verder "Voor CTG in de eerste lijn is geen juridische basis en alleen al daarom dienen initiatieven daartoe niet te worden ondersteund en dient er niet te worden geparticipeerd. Tevens moge duidelijk zijn dat het ook uit het oogpunt van kwaliteit alle reden is zich verre te houden van dergelijke initiatieven. Het NVOG-bestuur distantieert zich nadrukkelijk van CTG door eerstelijns verloskundigen en adviseert de leden zich er niet mee in te laten." Het CTG is geen voorbehouden handeling, maar goed gebruik vergt opleiding en aantoonbare vaardigheid. De opleidingsmogelijkheid is voorhanden, in Nijmegen draait een succesvolle proef. Bekwaamheid in het gebruik van het CTG kunnen verloskundigen zich net zo eigen maken als een gynaecoloog, maar dat is blijkbaar niet de bedoeling. CTG is een zaak van en voor de gynaecoloog, van en voor de kliniek. Basta! Een gezegde luidt: van het een komt het ander en dat geldt zeker de toenemende medicalisering van de verloskundige zorg. Daarom is het juist goed dat verloskundigen zich bekwamen in het gebruik van CTG, het voorkomt onnodige verwijzing en houdt de zorgkosten laag. Wat is de volgende stap? Zal de NVOG het standpunt innemen dat u niet bekwaam bent op het terrein van de risicoselectie en dat integrale zorg alleen maar veilig kan zijn als u in de eerste lijn onder de hoede van de tweede lijn werkt? Ben ik gek? Wedden van niet!