Systematische analyse van calamiteiten in de eerstelijns verloskundige zorg: een middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Auteur
Joke Koelewijn
Editie
2014, 03
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
REFERAAT Op 19 februari jongstleden verdedigde Lucie Martijn haar proefschrift over 'Patiëntveiligheid in de eerstelijns verloskundige zorg'. Zij toonde aan dat de eerstelijns verloskundige zorg over het algemeen veilig is. Verbetering is echter mogelijk én nodig; verloskundigen dienen daar continu aan te blijven werken. Martijn bepleit daarom het structureel evalueren van alle verleende zorg, ongeacht de uitkomsten. Evaluatie kan namelijk handvatten bieden voor verbetering van de zorg [1].