Integrale zorg in Nieuw-Zeeland

Auteur
Michelle ten Berge
Editie
2014, 03
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
Sinds het verschijnen van het eindrapport van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte [1] en de oprichting van het College Perinatale Zorg (CPZ) met als doel betere samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen, is er nog steeds geen consensus bereikt over hoe dit vorm moet gaan krijgen [2]. De Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) stuurt aan op een volledig nieuw systeem van integrale zorg binnen één organisatie zonder lijnen [3]. De KNOV wil geen grote systeemverandering zonder dat eerst gedegen onderzoek is gedaan naar uitkomsten van de verschillende mogelijkheden. Zij zet in op 'midwife-led continuity of care', zoals beschreven in meerdere Cochrane reviews naar het beste model van verloskundige zorg [4-7]. In Nieuw-Zeeland vond vanaf 1990 een vergelijkbare grote systeemverandering plaats binnen de verloskundige zorg. Dit heeft geleid tot een integraal zorgmodel met midwife-led continuity of care met goede uitkomsten voor moeder en kind dat ook nog kosteneffectief is [5, 8-13]. De eerstelijns verloskundige blijft zorg verlenen in nauwe samenwerking met gynaecologen en klinisch verloskundigen, ongeacht het risicoprofiel van de zwangere. Dit is het eerste van twee artikelen over het Nieuw-Zeelandse verloskundig systeem. Het tweede deel zal verschijnen in een volgend tijdschriftnummer dat als thema 'de cliënte' heeft.