Verbetert de SBAR-methode de overdracht en de samenwerking?

Auteurs
Audrey van der Veen, Joke Koelewijn
Editie
2014, 02
Download pdf
Print artikel
In navolging van het advies van de Stuurgroepzwangerschap en geboorte heeft het VSVUtrecht Zuid en Omstreken de SBARmethodeingevoerd. Audrey van der Veen onderzochtvoor haar masterstudie de veranderingen in deoverdracht durante partu na invoering van deSBARmethode.Zij toonde aan dat de overdrachtdaadwerkelijk verbetert na invoeringvan deze methode. Daarnaast geeft haarstudie inzicht in de verbeterpunten voor deoverdracht en de samenwerking.