Samenwerken bevalt beter

Auteur
Wil van Veen
Editie
2014, 02
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
'Samenwerken bevalt beter'. Zo luidt deopeningszin van de website van de coöperatieVerloskundigen Plein voor Zwolle en omgeving[1]. Steeds meer verloskundigen verenigenzich onderling in een coöperatief samenwerkingsverband.Krachten bundelen enactiviteiten samen naar een hoger plan tillen.Onderlinge samenwerking krijgt karakter endat uit zich in samenwerking in de keten. eenverloskundige coöperatie is een sterke partner,net als de andere partijen dat zijn.