Samen werken aan samenwerken

Auteurs
Harry van de Wiel & Jan Wouda
Editie
2014, 02
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
Het belang van samenwerken wordt alomonderschreven. Samenwerken staat als onderwerpzelden op de agenda, tenzij er sprake isvan een openlijk conflict. Dan blijkt eens temeer dat ook hier geldt: voorkomen is beterdan genezen. In deze bijdrage bekijken Harryvan de wiel en Jan wouda samenwerking vantwee kanten: als voorwaarde voor eengezamenlijk doel en als een proces, dat omprofessionele aandacht vraagt. Om overzicht tebewaren en efficiëntie te bevorderen, pleitenzij ervoor om hetzelfde model te hanteren voorde omgang met patiënten ende omgang met collega's.