Wat komt er uit de PAN?

Auteur
Redactie
Editie
2014, 02
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
Een gedwongen intermezzo – U bent aan zet!In 2010 is in Nederland de audit van perinatalesterfte in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden(VSV) van start gegaan. Het Tijdschriftvoor Verloskundigen (TvV) en hetNederlands Tijdschrift Obstetrie en Gynaecologie(NTOG) hebben het afgelopen jaar eenrubriek gepresenteerd met casuïstiek enaanbevelingen uit de audit: 'wat komt er uitde PAN'. In deze voorlopig laatste afleveringdoen we verslag van de recente rubrieksredactievergadering.