Hoeveel zekerheid willen we voor ons pensioen?

Auteur
Bestuur SPV
Editie
2014, 01
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen voert onderzoek uit op weg naar een nieuwe pensioenregelingOm pensioenen in de toekomst betaalbaar tehouden, past de overheid het pensioenstelselaan. Pensioenfondsen krijgen verschillendekeuzemogelijkheden, met meer of minderzekerheid en risico's. Ook de pensioenregelingvan Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen(SPV) moet in dat (wettelijk) kader wordenaangepast. Alvorens over te gaan tot hetaanpassen van de pensioenregeling, wildenwe als bestuur eerst weten hoe de deelnemersdenken over zekerheid en risico in relatie tothun pensioen. SPV wil dat deelnemers meerichting geven aan de pensioenregeling en hiergoed over nadenken. Daarom hebben we hieroveronlangs een paneldiscussie georganiseerden een enquête gehouden. De uitkomstendaarvan nemen we mee in de besluiten overde verdere invulling van de nieuwe regeling.Deze wordt per 1 januari 2015 ingevoerd.