Tien vragen over integrale zorg aan verloskundecentrum NOVA Amsterdam

Auteur
Anke Oostveen
Editie
2014, 01
Categorieën
KNOV
Overig
Download pdf
Print artikel
Op dit moment zijn er in Nederland diverse initiatievenop het gebied van integrale geboortezorg. Tijd omde balans hierover op te maken in een reeks vanzeven afleveringen gedurende 2014 waarbij telkenseen andere 'practice' belicht wordt. Deze keerworden tien vragen gesteld aan Mirjam Konijn,voorzitter van NOVA (Nieuwe OntwikkelingenVerloskunde Anna) Amsterdam en klinisch verloskundige.