Wetenschapscommissie

Auteur
Wil van Veen
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Op 31 mei 2011 installeerde de KNOV haarwetenschapscommissie. Daar waren tweevoorbereidingsjaren aan voorafgegaan dooreen werkgroep onder leiding van prof. dr. ir.Brug. De KNOV beoogde met de installatietwee doelen: een wetenschappelijke onderbouwingvan de fysiologische verloskunde ende ontwikkeling naar een academisch opgeleideverloskundige. Tot voorzitter van decommissie werd benoemd prof. Dr. SimoneBuitendijk, toen nog hoogleraar eerstelijnsverloskunde en ketenzorg aan de Universiteitvan Amsterdam.