Samenwerking is samen goede zorg leveren en samen onderzoek doen

Auteur
Greta Rijninks-van Driel en Pien Offerhaus
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Verbetering van de perinatale zorg door beteresamenwerking tussen de professionals van deverschillende disciplines door vermeerderingen verspreiding van kennis. Dat is het doel vande multidisciplinaire consortia voor zwangerschapen geboorte: kennis over alle lijnenheen. De consortia dekken de tien regio's vande perinatologische centra en zijn inmiddelsaan de slag gegaan. Alle ketenpartners uit deeerste, tweede en derde lijn werken hierinsamen.