Subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van zwangerschap en geboorte, hoe werkt dat?

Auteur
Marieke Breden
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Werken aan een betere gezondheid vraagt omonderzoek en ontwikkeling. ZonMw verstrektsubsidies aan projecten die innovatie in degezondheidszorg stimuleren.Wat is de rol van ZonMw? Hoe komt eensubsidieprogramma tot stand? Hoe verloopt deprocedure van het aanvragen van subsidie enwelke programma's financieren onderzoek ophet gebied van de verloskunde?