Cijfers uit de registratie van verloskundigen

Auteur
Daniël van Hassel en Trees Wiegers
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Het NIVEL verzamelt cijfers over de arbeidsmarktvan verloskundigen met behulp van deverloskundigenregistratie. Deze cijfers verschaffenbijvoorbeeld inzicht in de omvang ensamenstelling van de beroepsgroep. Dit artikelis de eerste van een reeks waarin het NIVELlaat zien wat er gebeurt met de gegevens dieverloskundigen aanleveren.