De academische werkplaats combineert onderwijs, onderzoek en verloskundige ketenpraktijk

Auteurs
Hanneke Torij, Evelien Cellissen, Marion van Harn en Eric Steegers
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
De Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) iseen samenwerkingsverband tussen HogeschoolRotterdam en het Erasmus MC voorverloskundig onderwijs en onderzoek. De VARbestaat uit de bacheloropleiding verloskunde,de masteropleiding tot klinisch verloskundige(master physician assistent klinische verloskunde),de academische werkplaats (AW) en eenpost-hbo bij- en nascholingsprogramma.De AW is hét onderzoeksplatform van de VARwaarin studenten, docenten, onderzoekers encollega's uit het werkveld samenwerken aanpraktijkgericht onderzoek. Een academischewerkplaats is een kennisinfrastructuur met eengelijkwaardige bijdrage van wetenschap,onderwijs en de praktijk, in het geval van deVAR voor het hele domein van preconceptiezorgtot en met het consultatiebureau. Hetdoel van de academische werkplaats is om depraktijk wetenschappelijker te maken en omonderzoek meer praktijkgericht te laten zijn.Dit wordt bereikt door het creëren van nieuwekennis (uit praktijkgericht onderzoek) en dezekennis te implementeren in het onderwijs enin de praktijk ter verbetering van de kwaliteitvan zorg. Hiermee wordt evidence-basedwerken bevorderd. De praktijk geeft in diekwaliteitscyclus steeds nieuwe input voorwetenschappelijke vraagstellingen.