Samen onderzoek doen bevalt zo!

Auteur
Irene Korstjens
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
De vakgroep Midwifery Science AVM (sinds2007) vormt een interdisciplinaire groeponderzoekers met expertise in fysiologischeverloskunde, geneeskunde, gezondheidswetenschappen,sociologie, ethiek, psychologie,antropologie, epidemiologie en methodologieen statistiek. De groep draagt bij aan verwetenschappelijkingvan het onderwijs en uitbreidingvan het kennisdomein van de fysiologischeverloskunde. Twee samenhangende onderzoekslijnenleggen een basis voor betereverloskundige zorg. De lijn 'cliëntkenmerken'ontwikkelt vooral inzichten in de invloed vanfysieke, psychische en sociale cliëntkenmerkenop de verloskundige zorgverlening. De lijn'public health' benadrukt adequate risicoselectie,begeleiding en interventies die hetfysiologische proces ondersteunen en bevorderen[1]. Doordat docenten ook onderzoek doenkunnen zij aan studenten de relevantie vanonderzoek goed overbrengen, en krijgt deimplementatie van onderzoeksresultaten inhet onderwijs de volle aandacht.