Wetenschap voor de praktijk

Auteur
Kristel Zeeman
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Hoe komt een evidence-based richtlijn van de KNOV tot stand?De meeste resultaten uit wetenschappelijkonderzoek zijn niet één op één te vertalennaar de praktijk. En op veel klinische vragen isgeen direct antwoord te vinden in wetenschappelijkeartikelen. Het dagelijks werk vanhet KNOV-team Richtlijnontwikkeling draaitdaarom om het combineren van onderzoeksresultatenmet ervaringen uit de praktijk,voorkeuren van cliënten en andere – bijvoorbeeldfinanciële –overwegingen. Dit doet hetsamen met verloskundigen uit eerste entweede lijn, relevante andere beroepsverenigingenen zorgverleners, inhoudelijkeexperts én cliënten. Dit samenwerken isbelangrijk om weloverwogen verloskundigerichtlijnen te maken.