Van Idee naar Praktijk

Auteurs
Mariet van Diem, Esteriek de Miranda, Jannet Bakker
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
De basis voor elk wetenschappelijk onderzoekis een idee, dat de nieuwsgierigheid vanonderzoekers prikkelt. Drie verloskundigenonderzoekersvertellen hoe een idee uiteindelijktot een verandering in de dagelijkse verloskundigepraktijk heeft geleid.Mariet van Diem vertelt over het IMPACTproject,dat de perinatale audit op de kaart zette;Jannet Bakker over de IUPC-trial, die maakte datdruklijnen niet of veel minder gebruikt worden;Esteriek de Miranda over de stripstudie, die hetdenken over het nut van strippen om de bevallingop gang te brengen veranderde.1. Het Impact-project door Mariet van Deim2. De Stripstudie door Esteriek de Miranda3. De IUOC-trial door Jannet Bakker