Integratie van zorg tijdens de baring: de INCAS-studie

Auteurs
Suze Jans, Hilde Perdok, Ben Willem Mol, Ank de Jonge
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Het percentagte verwijzing van de eerste- naar detweedelijns zorg tijdens de baring is in Nederlandin de afgelopen jaren flink gestegen. De meesteverwijzingen tijdens de baring zijn verwijzingenmet een matig verhoogd risico. De zorg voor dezevrouwen wordt voornamelijk door tweedelijnsverloskundigen gegeven. De INCAS-studie onderzochtde achtergrond van deze verwijzingen,bevorderende en belemmerende factoren voor eengeïntegreerd zorgmodel tijdens de baring en aanwelke voorwaarden een optimaal model zou moetenvoldoen evenals de karakteristieken en voorwaardenvoor een dergelijk model. Deze multi-method studiebestond uit dossieronderzoek, een Delphi-studie,interviews, focusgroepen en een vragenlijst.De uitkomsten laten zien dat de meeste vrouwen,verwezen tijdens de baring, spontaan bevallen.Verloskundige hulpverleners zijn het met elkaar eensdat integratie van verloskundige zorg van belang is.