De PRegnancy and Infant DEvelopmend (PRIDE) Studie

Auteur
Marleen van Gelder en Nel Roeleveld
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Wat is de relatie tussen stress tijdens dezwangerschap en astma bij het kind? Heeft deafstand tussen de woning en GSM- of UMTSmasteninvloed op de zwangerschapsuitkomst?En is de obstetrische anamnese van demoeder van de zwangere belangrijk voor dekans op complicaties tijdens haar bevalling?Voor het beantwoorden van deze en honderdenandere vragen over de gezondheid vanzwangere vrouwen en hun (ongeboren)kinderen is meer wetenschappelijke kennisnodig. Daarom is de PRegnancy and InfantDEvelopment (PRIDE) Study opgezet door hetUMC St Radboud in Nijmegen in samenwerkingmet verloskundigen, gynaecologen enonderzoekers in heel Nederland. In dit grote,prospectieve cohortonderzoek worden demethodologische beperkingen van voorgaandestudies ondervangen en kunnen hypothesesgetoetst worden, die niet onderzochtkunnen worden in de bestaande geboortecohorten.De PRIDE Study onderscheidt zichvan andere Nederlandse en buitenlandsegeboortecohorten door de frequente en zeergedetailleerde gegevensverzameling vanafvroeg in de zwangerschap en door haar veelgrotere omvang.