Van onderzoeksidee naar wervingdfolder

Auteur
Petra Jellema
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Misschien hebt u het kortgeleden nog bij dehand gehad: een verzoek of uw praktijk wilmeedoen aan onderzoek. Naast uw twijfelsover het nut van sommige onderzoeken, heeftu vast ook wel eens twijfels gehad over debescherming van de privacy van uw zwangerenof over de kwaliteit van een onderzoek.In dit artikel wil ik graag een aantal stappenbeschrijven die een onderzoeker moet doorlopenom van 'onderzoeksidee' te komen tot'een verzoek aan u'. Stappen die zeer belangrijkzijn voor het borgen van de privacy van dezwangere en de kwaliteit van het onderzoek.We zullen dit doen aan de hand van de IRISstudie– wie weet heeft u kortgeleden ook eenverzoek van ons gehad?!