Onderzoek binnen de verloskunde en kraamzorg door TNO

Auteurs
Marlies Rijnders, Karin van der Pal
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Het team Verloskunde en Kraamzorg van TNO isenthousiast bezig vorm te geven aan eenvakgroep Women's and Family Health. Hierinheeft verloskundig onderzoek een prominenteplek. Uitgangspunt bij TNO is altijd om metonderzoek bij te dragen aan bruikbare toepassingenvoor de praktijk. Ons onderzoek doenwe daarom het liefst samen met de praktijk enzo bieden we verloskundigen binnen projectenzoveel mogelijk de mogelijkheid om te promoveren.Op dit moment zijn er zes verloskundigenop deze manier bij het team betrokken. Enkeleprojecten lichten we hier kort toe.