Pilotstudie neonatale screening op aaangeboren hartafwijkingen door

Auteurs
Ilona C. Narayen, Nico A. Blom, Marrit Smit, Fennie Posthumus, Monique C. Haak, Arjan B. te Pas
Editie
2014, 01
Categorieën
Overig
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
AchtergrondAangeboren hartafwijkingen (AHA) komen voor bij 8/1.000 levendgeborenen. Vroege detectie is belangrijk voor de overleving en morbiditeit. Ondanks SEO, wordt 40% van de AHA antenataal gemist. In andere landen worden pasgeborenen gescreend op ernstige AHA door middel van saturatiemeting.Pols-studieIn Nederland vindt een groot deel van de perinatale zorg plaats in de eerste lijn. Met de Pulse Oximetry Leiden Screening (POLS) studie onderzoeken we de haalbaarheid van het invoeren van de screening op AHA in Nederland.StudieopzetGedurende een jaar worden in de regio Leiden alle aterme neonaten gescreend in de eerste lijn, het Diaconessenhuis Leiden, Rijnland Ziekenhuis en Leids Universitair Medisch Centrum. Eerstelijns verloskundigen krijgen een saturatiemeter tot hun beschikking. Bij afwijkende zuurstofsaturaties wordt de neonaat nagekeken door een arts van de afdeling kindergeneeskunde en volgt echocardiografie in het Leids Universitair Medisch Centrum.UitkomstmatenDe primaire uitkomstmaat is het percentage atermen dat gedurende een jaar gescreend wordt.