Over de voordelen voor thuiszorgzwangeren en over onderzoek naar ingeleide baringen

Auteur
Wil van Veen
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Rita Iedema promoveerde op 6 september 1996om 15.45 uur als eerste verloskundige aan eenNederlandse Universiteit. Zij is werkzaam alshoofd verloskundige in het UMC Utrecht. Zijcoördineert de zorg door verloskundigen; hetbetreft eerste-, tweede- en derdelijns zorg(ongeveer 35 fte).Jannet Bakker promoveerde op 4 september2013 om 13.00 uur. Zij werkt als klinisch verloskundigein het AMC en coördineert verloskundigwetenschappelijk onderzoek in deregio Amsterdam (Obstetric High Care).