Echospreekuur door studenten bij de Verloskunde Academie Rotterdam

Auteurs
Jurren Albers, Esther Booij, Farida Boutkabout, Coraline Heikens en Christel van Nieuwenhuizen.
Editie
2014, 01
Categorie
Onderwijs
Download pdf
Print artikel
In 2013 is door de Verloskunde Academie Rotterdam(VAR) in samenwerking met Hogeschool Fontys inEindhoven, de minor Echografie opgezet. In deze minorleren studenten de achtergronden, mogelijkheden enbeperkingen van echoscopie in de verloskunde. De minorgeeft studenten de kans zich te bekwamen in de basisprincipesvan echoscopie, in het maken van liggingsecho'sen het omgaan met toevalsbevindingen. Studentenmaken echo's bij een zwangerschapsduur tussen de 20 en30 weken. Het ruimtelijk inzicht is dan goed aan te lerenen er is minder kans op onverwachte bevindingen.