En dit verstaan wij onder fysiologie

Auteur
Kristel Zeeman
Editie
2016; 03
Categorie
Opinie
Download pdf
Print artikel
Verloskundigen hebben de fysiologie hoog zitten, maar het bewaken en bevorderen ervan is complex. Te beginnen met een definitie van wat 'fysiologisch' eigenlijk is. Vijf verloskundigen geven kort hun eigen interpretatie van een fysiologische baring.

Zonder veel medische ingrepen

"Ik trek het begrip fysiologie heel breed. En ik denk ook dat ik dat uitdraag aan mijn cliënten. Een fysiologische baring betekent voor mij een baring die zonder al te veel medisch ingrijpen verloopt. Een baring zonder enig ingrijpen is het meest fysiologisch, maar ook een ingeleide baring door kunstmatig gebroken vliezen bij 41+6 weken noem ik fysiologisch. Of iemand die in partu komt na 72 uur gebroken vliezen en spontaan baart. Zelfs met bijstimulatie kan een baring nog fysiologisch verlopen."

Geduld, begeleiding en uitleg

"Fysiologie en pathologie kunnen soms dicht bij elkaar liggen. Ik vind het belangrijk om zo weinig mogelijk interventies te doen, omdat deze vaak gevolgd worden door een volgende. Waarom bij inleiding naast AROM ook altijd direct starten met synto? Dat maakt de kans veel groter dat er ook een pijnstillingswens komt, een slecht CTG, episiotomie, een kunstverlossing. Veel interventies zijn te voorkomen door geduld, goede begeleiding en goede uitleg. En mocht er een interventie nodig zijn, dan is het fijn dat de middelen er zijn!"

Cora de Mik, verloskundige in Stolwijk

Coachen en begeleiden

"Een fysiologische baring is een baring waarbij een barende zonder interventies haar kind op de wereld zet. Aan ons de taak om onze cliënte te coachen en begeleiden gedurende dit traject."

Mariska Noordeloos, verloskundige in Heerhugowaard

Op eigen kracht

"Voor mij betekent een fysiologische baring een baring waarbij de vrouw op eigen kracht haar kind baart, alleen met hulp(middelen) of interventies die ze zelf in de hand heeft (baringshoudingen, massages, baden). Volgens deze definitie zijn er maar weinig fysiologische baringen, want VT's, AROM, hechten, spuitje synto, dat valt daar dan niet onder. Ik zie het als taak van de verloskundige én van de gynaecoloog om te streven naar zoveel fysiologie als de vrouw kan en wil dragen, zonder daarbij haar gezondheid uit het oog te verliezen. Zo te werken is best lastig en vergt soms aardig wat moed."

Carmen Janssen, verloskundige in Apeldoorn

Goede voorlichting essentieel

"Een fysiologische baring is voor mij: een baring zonder medische interventies. Ik denk dat goede voorlichting over hoe een baring normaal verloopt essentieel is voor de beleving bij barenden. Onwetendheid kan angst veroorzaken, maar ook een verkeerde interpretatie van de baring. Bijvoorbeeld dat iemand ervaart al heel lang bezig te zijn, maar nog in de (fysiologische) latente fase is. Er zijn vrouwen die geen idee hebben, totaal niets gelezen hebben. Die kunnen ontzettend overdonderd worden door een bevalling. Ik denk dat een verloskundige heel duidelijk moet uitleggen aan de zwangere wat normaal is, en wat zij van ons als verloskundigen kan verwachten."

Thelma Govaarts, verloskundige in Bergeijk