Meer verloskundigen nodig

Auteur
Marieke van Dijk
Editie
2016; 04
Categorie
Onderwijs
Download pdf
Print artikel
Meer verloskundigen nodig
Verloskundigen zijn goed in het benadrukken van de kracht van vrouwen. En er zijn meer verloskundigen nodig in de wereld. Want minder dan 50% van de verloskundigen werkt in de landen waar meer dan 90% van moedersterfte plaatsvindt.

Dat bleek tijdens de conferentie 'Women Deliver' over seksuele en reproductieve gezondheid, afgelopen mei in Kopenhagen. De moedersterfte is de laatste 25 jaar met 45% gedaald. Maar kwetsbare groepen hebben onevenredig vaak te maken met ziekte en sterfte. Een sprekend voorbeeld daarvan zijn vrouwen die met het Zika-virus geïnfecteerd zijn. Armere vrouwen hebben meer kans op een infectie, omdat er in hun leefomgeving meer broedplekken zijn voor muggen. Tegelijkertijd hebben ze niet de middelen om, zoals anderen, naar Miami te vliegen voor een abortus. In Brazilië is abortus vanwege een infectie met Zika niet legaal. De tragische uitkomst is dat de baby's van deze toch al kwetsbare groep vrouwen worden geboren met meerdere afwijkingen.

Financiële middelen

Door economische ontwikkeling en een toegenomen zelfstandigheid van vrouwen verbetert hun inkomenszekerheid en daarmee hun gezondheid en welzijn. De oprichter van de bekende Grameen Bank (die microkredieten verschaft aan arme mensen) zette uiteen hoe vrouwen door microkredieten in hun eigen inkomen kunnen voorzien en henzelf en hun gezin vooruit kunnen helpen. Ze starten kleine ondernemingen op, en creëren zo hun eigen baan. Koningin Maxima sprak over het belang van 'financiële inclusie' daarbij: dat vrouwen toegang hebben tot bankrekeningen en leningen.

Klimaat en anticonceptie

Door aanhoudende droogte en mislukte oogsten is voedsel schaars en kunnen minder monden gevoed worden. Anticonceptie is daardoor van extra groot belang voor vrouwen. Mobiele telefoons kunnen uitkomst bieden. Via apps, websites en sociale media kan informatie over seksualiteit, menstruatie, anticonceptie, zwangerschap beschikbaar komen. Ook voor gezondheidswerkers zijn apps ontwikkeld met bijvoorbeeld beslisbomen voor het handelen in het geval van obstetrische spoedgevallen. Technologiebedrijven werken hard aan een goede verbinding tot in de verste uithoeken.

Empowerment door verloskundigen

De focus lag op lage- en middeninkomenslanden, maar ook Nederland heeft groepen vrouwen die kwetsbaar zijn door een laag opleidingsniveau, een laag inkomen of werkloosheid, tienerzwangerschap, mishandeling. Verloskundigen zijn intensief betrokken bij het leven van deze vrouwen en hun gezin. Ze kunnen hen helpen met een antwoord te zoeken voor hun meest nijpende behoeften. Verloskundigen zijn goed in het benadrukken van de kracht van vrouwen. Door een bredere kijk op de problematiek van kwetsbare vrouwen en nieuwe –misschien minder voor de hand liggende- samenwerkingen aan te gaan, kunnen ze naast goede uitkomsten van zwangerschap en geboorte ook bijdragen aan het algemeen welzijn van vrouwen en gezinnen.

Kader: Jonge verloskundigen aan kop

Er zijn meer verloskundigen nodig in de wereld. Want minder dan 50% van de verloskundigen werkt in de landen waar meer dan 90% van moedersterfte plaatsvindt. Tijdens 'Women Deliver' was er een symposium met als doel: leiderschap van jonge verloskundigen vergroten. Geneeskundestudent Lotte Dijkstra is de Nederlandse Jongerenambassadeur voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Ze zegt: "In sommige landen is een ernstig tekort aan verloskundigen, terwijl ze in andere landen door medicalisering sterk ondergewaardeerd zijn. Investeren in de nieuwe generatie maakt de opmars van de verloskunde duurzamer. Een nieuwe generatie om te vechten voor eerlijke lonen, erkenning van de beroepsgroep en meer opleiding. Het geeft de zorg rondom de zwangerschap nieuwe energie. Als je jongeren de ruimte geeft kunnen ze met hun frisse blik het verschil maken."

Kracht van verloskundigen

  • Zij geven zorg dicht bij huis
  • Zij zorgen voor een veilige zwangerschap en bevalling
  • Zij zorgen voor keuzevrijheid van vrouwen
  • Zij voorkomen onnodige behandelingen
  • Zij geven voorlichting en verstrekken anticonceptie
  • Zij enten kinderen in
  • Zij helpen mensen om tijdig zorg te zoeken voor andere gezondheidsproblemen.
  • Zij kennen ze de cultuur en de gevoeligheden
  • Zij kunnen taboes doorbreken