Column bestuur: Kerngezond vermogen

Auteur
Marian van der Berg
Editie
2017; 02
Categorie
Opinie
Download pdf
Print artikel
Een vereniging die geld overhoudt op de begroting heeft iets uit te leggen. Minder uitgeven dan gepland lijkt mooi, maar de hoogte van een begroting komt niet uit de lucht vallen.

De KNOV definieert via een jaarplan vooraf kernprojecten en doelen. Er is gewikt en gewogen. Hoeveel komt er binnen en wat kun je ermee? Op welke manier kan het ledengeld het beste besteed worden om verloskundigen in het land te ondersteunen en daarmee de geboortezorg te verbeteren? De begroting is de financiële vertaling van de keuzes die uiteindelijk gemaakt zijn.

Het idee is dat elke gereserveerde penning hard nodig is. Een overschot op de begroting heet 'onderbesteding'. Onderbesteding kan betekenen dat bepaalde geplande activiteiten niet zijn gerealiseerd. De KNOV is op aarde om haar doelstellingen te realiseren en niet om geld op de plank te laten liggen. Uiteraard, geld uitgeven is gemakkelijk en moet geen doel op zich zijn, maar een te zuinige vereniging is ook niet goed.

Een vergelijking tussen verenigingsbegroting en het huishoudboekje van een gezin ligt voor de hand. Je kunt niet meer uitgeven dan je hebt, ook moet je prioriteiten stellen. Maar er zijn ook verschillen: Meer sparen en minder uitgeven kan een goed voornemen zijn voor een gezin. Een vereniging echter moet een optimale balans zien te vinden tussen voldoende vermogen om tegenvallers op te kunnen vangen en geld besteden om de verenigingsdoelen te realiseren. Geld oppotten zonder reden is niet gewenst.

Zoals bekend is de KNOV een financieel gezonde vereniging. Wij hebben in 2008 een minimum vermogen vastgesteld dat nodig is om aan te houden voor slechte tijden. Het doel daarvan is dat wij aan onze verplichtingen als werkgever kunnen voldoen en onze schulden kunnen betalen, ook als het tegen zit. Op de balans wordt dit het kernvermogen genoemd.

Voor de komende periode zal de hoogte van dit kernvermogen opnieuw worden vastgesteld. Hoeveel geld heeft de vereniging nodig om achter de hand te houden? Ook dat zal de vereniging aan haar leden moeten uitleggen. Liever concreter: U krijgt daarover op de komende ALV uitleg over.

Marian van der Berg is bestuurslid KNOV