Verloskundige coaches versterken collega's

Auteur
Kristel Zeeman
Editie
2017; 03
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
Verloskundige coaches versterken collega's
Zestien verloskundigen volgden van maart tot mei samen een speciale training om collega's in het land te ondersteunen bij het opzetten van integrale zorg. Wie zijn zij, wat staken zij op? En vooral wat betekenen zij straks voor u?

Afgelopen voorjaar leidde de KNOV samen met Nyenrode Business Universiteit een aantal verloskundigen op tot coaches, die collega's in de VSV's kunnen ondersteunen bij de organisatie van integrale geboortezorg. Het zijn verloskundigen die al enige ervaring hebben met besturen en met integrale zorg, en die hun ervaring en nieuw opgedane kennis graag willen delen. De coaches rondden op 22 mei hun training af. Vanaf september gaan zij actief voor verloskundigen in het land aan de slag.

Visie vooraf

Een belangrijk advies bij de start van integrale zorg is om als verloskundigen, zowel in de wijk als in het ziekenhuis, vooraf een strategie te bepalen en doelen te stellen. Weten waar je als beroepsgroep voor staat en waar je voor gaat.

Verloskundigen in regio's die moeite hebben met opstarten kunnen de hulp van een coach inroepen, die ondersteunt bij vragen als: Hoe neem je de regie in dit proces? Hoe zorg je voor een krachtige positie in de samenwerking met andere partijen? Ook hebben zij kennis van bekostigingsmogelijkheden en verschillende organisatiemodellen en kunnen zij adviseren in een verstandige aanpak van multidisciplinaire missie- en visiebepaling.

Wat niet

De coaches hebben een adviserende rol, ze zijn geen projectleiders. Ze schrijven geen plannen en maken geen keuzes voor juridische of financiële modellen. Ze ondersteunen de VSV's ook niet op administratief of wetenschappelijk gebied. In figuur 1 ziet u wat u precies van de coaches kunt verwachten.

Aan de slag

Wilt u een coach businessmodellen integrale zorg betrekken bij uw plannen? Neem contact op met het KNOV-regioteam, telefoon 030 282 31 00 of e-mail regioteam@knov.nl. Meer informatie: www.knov.nl/adviesopmaat

Monique Klerkx: Collega's motiveren

"In de regio Breda heb ik veel geleerd over het opzetten van een organisatie voor integrale zorg. Ik ben nauw betrokken geweest bij het omvormen van ons VSV naar een nieuwe organisatie, Annature geboortezorg. Bij de start hadden we een krachtige, externe projectleider. Van zijn kennis hebben wij veel geprofiteerd. Omdat zijn taak klaar was en de modulegelden op waren, moesten we later alles zelf doen: onderhandelen met zorgverzekeraars, bestuurlijk aanhaken van de kraamzorgorganisaties, verder verdiepen in de bedrijfsmatige kant van zo'n organisatie. Vooral de gesprekken over contracten met de zorgverzekeraars hebben ons veel tijd gekost.

Toen ik het aanbod voor deze cursus zag, wilde ik graag deelnemen. Om andere regio's te kunnen ondersteunen die nog niet zover zijn. In deze training heb ik het meest gehad aan het onderdeel over de begeleiding tijdens een veranderingsproces: hoe motiveer je mensen, hoe creëer je vertrouwen en hoe ga je om met weerstand. Echte eye-openers heb ik niet gekregen, dat komt door mijn ervaring. Inmiddels ben ik een van de directeuren van onze geboortezorgorganisatie.

Ik wil graag andere regio's motiveren, door over de positieve kanten van integrale zorg te vertellen. In het begin is het vooral veel regelwerk en verandering. Maar als je het goed regelt ga je als verloskundige uiteindelijk meer praktisch handelen. Zo gaan wij in Breda alle intakes doen, ook die van de tweede lijn. We gaan vrouwen langer begeleiden tijdens de baring, bijvoorbeeld bij meconium. De klinisch verloskundigen hebben daardoor meer tijd om vrouwen met een gecompliceerdere baring goed te begeleiden. En vanaf juni werken we in het hetzelfde dossier, waardoor we niet meer dubbel hoeven te registreren bij consulten en overdracht. Dat alles heeft al effect: in 2016 hadden we minder verwijzingen. En de praktijken blijven in de wijk en houden hun eigen kleur, waardoor er voor cliënten genoeg te kiezen blijft."

Cindy Kirkilis-Kramer: Helpen bij tussenstappen

"Ik ben erg geïnteresseerd in nieuwe organisatievormen in de zorg. Patiënten zien nu een oerwoud aan instanties en weten niet altijd waar ze moeten zijn. Dat kan beter. In de verloskunde is winst te halen in overdrachtsmomenten. Ik ben verloskundige met ervaring in eerste en tweede lijn. Eerder was ik voorzitter van het VSV van het AMC en heb daar een eerste professionaliseringsslag gemaakt in de samenwerking. Ik ben niet meer praktiserend, omdat ik me meer wil richten op management, waarvoor ik ook een opleiding bedrijfskunde heb gevolgd.

Deze training was praktisch en gaf me handreikingen voor het coachen van VSV's. Wat mij aanspreekt is de IMWR-cyclus, om mensen in beweging te krijgen: inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren. Het is een eerste stap om met verschillende disciplines op één lijn te komen, voordat je de samenwerking verder gaat formaliseren.

Onze toegevoegde waarde straks in de begeleiding van onze collega's is dat we zicht hebben op het grote geheel, het einddoel. En ook: het belang van integrale zorg in de regio's, de landelijke ontwikkelingen en de initiatieven die er al zijn. Ik wil anderen ondersteunen door het proces overzichtelijk te maken. Hen te helpen bij stappen die gezet kunnen worden: niet alles hoeft in een keer."

Margo Vermazeren: Niet 'wij-zij' denken

"Al 34 jaar werk ik in dezelfde praktijk in de buurt van Venlo, een echte plattelandspraktijk. Ik ben solo begonnen en werk nu in een maatschap van vier. Ik ben geïnteresseerd in de landelijke ontwikkelingen en heb nu meer tijd om me daar op te richten.

De cursus vond ik heel inspirerend! Ons VSV staat nog aan het begin van integrale zorg. We hebben wel sinds 2010 een coöperatie met de verloskundigen uit de regio, dus dat staat inmiddels. Ik hoor en zie in de training veel dingen die ik bij ons in het VSV kan inzetten. Net als veel collega's ben ik geneigd in 'wij-zij' te denken. Hier leer ik het grotere geheel te zien. Niet vechten om cliënten, maar werken aan: hoe zetten we samen de cliënt centraal?

Belangrijk is daarbij hoe we ons als verloskundigen kunnen versterken, zonder bang te hoeven zijn het onderspit te delven. Ook leer ik meer over hoe mensen in elkaar zitten, hoe je kunt onderhandelen zonder te sturen. Het is heel fijn hier in de training om mensen om me heen te hebben die met hetzelfde worstelen.

Na de zomer ga ik werken aan een aantal VSV-projecten. Ook ga ik waarschijnlijk aan de slag als begeleider in andere VSV's in de buurt. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen."