Speech nieuwe ICM-president Franka Cadée: "Lef om te gaan voor compassie"

Auteur
Franka Cadée
Editie
2017; 04
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
Speech nieuwe ICM-president Franka Cadée: "Lef om te gaan voor compassie"
Ik ben er trots op om een verloskundige te zijn. Ik geloof in verloskundigen voor het welzijn van vrouwen wereldwijd en voor een gezondere toekomst. Ik hou van de verloskunde omdat ik weet dat als verloskundigen in partnerschap werken met vrouwen en hun gezinnen, zwangeren zelfbewuste, geïnformeerde keuzes maken over wat zij nodig hebben om respectvol, veilig en voldaan te baren.

Graag wil ik om te beginnen Frances (Day-Stirk, red) bedanken voor het werk die zij heeft verricht voor verloskundigen wereldwijd. We mogen nooit vergeten op wiens schouders we staan. Frances heeft gigantisch veel ICM-kennis en expertise. Onze samenwerking zorgt ervoor dat ik een goede overdracht krijg waar ik op kan bouwen voor de toekomst. Ook wil ik de KNOV en mijn man danken voor de aanmoedigende steun om dit avontuur aan te gaan. Maar nog het meeste wil ik de verloskundigen bedanken voor hun overweldigende enthousiasme en vertrouwen in mij als hun president.

Focus op compassie

De jarenlange focus op veiligheid heeft de maternale morbiditeit en mortaliteit niet voldoende doen dalen. Wereldwijd betalen vrouwen nog steeds de prijs voor zorg die ofwel te onvoldoende en te laat wordt geleverd, of juist overbodig veel zorg en die te snel ingezet is. Deze over- en onderbehandeling betekent ook dat verloskundigen wereldwijd het zelfde doel hebben, en dat brengt nieuwe kansen met zich mee. Schouder aan schouder kunnen wij strijden voor humane, compassievolle zorg, waar veiligheid een natuurlijk onderdeel van is. Een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de sleutelrol voor verloskundigen in dit proces.

Ik geloof dat de tijd is gekomen voor een paradigmaverschuiving: van een focus op veiligheid naar een focus op compassie. De strategische richting van ICM die net is bepaald tijdens de ALV van ICM richt zich op kwaliteit, gelijkwaardigheid en leiderschap. Ik geloof dat deze strategie verloskundigen helpt om de nodige verandering gezamenlijk door te voeren.

Niet alleen

Wij staan niet alleen. Sommige van jullie zijn misschien bekend met de Afrikaanse filosofie van Ubuntu: "Ik besta omdat jij bestaat". Ik ben een onderdeel van een inspirerend nieuw bestuur, we hebben de expertise van de directeur, Sally Pairman en haar team op het ICM-bureau. ICM is de grootse groep verloskundigen in de wereld: 500.000 verloskundigen van 131 verenigingen uit 113 landen. Gezamenlijk hebben we veel expertise als praktiserend verloskundigen, docenten, academici, onderzoekers, studenten, vrienden van verloskundigen en nog veel meer. Ik wil jullie allen vragen om te staan en elkaar de hand te schudden, want we zijn allen leiders en hebben een enorme kracht. Vooral als we hand in hand staan met de vrouwen die wij dienen. Want Ubuntu betekent niet enkel dat ik besta omdat jij bestaat, het betekent ook dat verloskundigen bestaan omdat vrouwen bestaan.

Wijsheid en passie

Tijdens de bijeenkomst met prominente internationale stakeholders in de verloskunde sprak de goodwill ambassadeur van ICM, Toyin Saraki, met wijsheid en passie over verloskundigen. De boodschap was luid en duidelijk: verloskundigen zijn een investering van weinig risico met een hoog rendement. Ik zie er naar uit om met haar en vele andere internationale partners verloskundigen vooruit te helpen voor het welzijn van vrouwen wereldwijd. Gedurende deze bijeenkomst was er een dringende oproep om verloskundigen dichter naar de gemeenschap te brengen waar vrouwen wonen. Dat brengt mij tot een persoonlijk verhaal. Vier dagen geleden werd mijn derde kleinkind, Julia, geboren. Ik kom uit Nederland. In het geval van Julia kwam de verloskundige het dichtste bij de plek waar de vrouw woont, haar eigen bed in haar eigen huis. Ik ben ik me goed bewust van de mogelijkheden, culturele context en werkelijkheden van het veld. Mijn schoondochter kon thuis bevallen; een weloverwogen keuze. Velen van ons kennen ook verhalen van landen waar minder middelen beschikbaar zijn en waar een thuisbevalling een indicator kan zijn van onvoldoende capaciteit. Zo herinner ik mij als de dag van gisteren de geboorte van een doodgeboren meisje. Voor haar moeder was er geen verloskundige in de buurt. Na een dag lopen kwam haar zorg te laat. Haar kind mocht ze niet zien, wel moest ze haar eigen bed schoonmaken na de bevalling.

'I believe our time has come to push!'

Lef

Wij allen hebben het zelfde doel: laten wij de verloskundigenzorg gezamenlijk humaniseren. Wij bestaan omdat vrouwen bestaan en hand in hand met vrouwen moeten wij het lef hebben om deze verandering door te voeren, vooruitlopend op een veranderende wereld. Als verloskundigen weten wij als geen ander wanneer het tijd is om de zuchten en wanneer het tijd is om te persen. 'I believe our time has come to push!' Laten wij de nodige verandering gezamenlijk tot een realiteit maken.

Dank en ik zie er naar uit jullie allen over drie jaar, met tien vrienden ieder, weer te zien bij het ICM-congres op Bali!

Franka Cadée is verloskundige, manager van de afdeling Strategie en Beleid van de KNOV en werd in Toronto gekozen tot president van de ICM