Prenatale screening en de noninvasieve prenatale test: hoe denken eerstelijns verloskundigen erover?

Auteurs
E.J. Verweij, E.J. Romeijn, J.M. Koelewijn, K.M. Heetkamp, M.A. de Boe6, D. Oepkes
Editie
2015, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
(Dit is het volledige artikel. IN het tijdschrift van 01, 2015 stond een verkorte versie)AchtergrondDe meerderheid van de zwangeren in Nederland wordt geïnformeerd over prenatale screening op foetale trisomieën door eerstelijns verloskundigen. Met de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) zal het programma rondom prenatale screening veranderen. Wij onderzochten de mening van eerstelijns verloskundigen over het huidige screeningsprogramma en over NIPT.MethodenIn een cross-sectionele studie werd in 2012 een semigestructureerde vragenlijst verspreid onder alle eerstelijns verloskundigen in Nederland.ResultatenHet responspercentage was 24%. De respondenten (n=463) waren vaker positief over NIPT (72%) dan over het huidige screeningsprogramma (47%). Een negatieve houding was geassocieerd met religieus zijn en met werken in een niet-verstedelijkt gebied. Het meest genoemde voordeel was de afwezigheid van het iatrogene miskraamrisico (97%). Het meest genoemde nadeel (70%) was zorg over minder geïnformeerde besluitvorming over prenatale screening.Conclusie De meeste eerstelijnsverloskundigen zien NIPT als een positieve ontwikkeling. Het belangrijkste aandachtspunt is het behoud van goed geïnformeerde besluitvorming.
Deze informatie is alleen voor abonnees

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie. Kunt u niet inloggen, word dan abonnee.

Inloggen