Grenzen trekken

Auteur
Niels van Haarlem
Editie
2017; 05
Categorie
Opinie
Download pdf
Print artikel
Grenzen trekken
Mijn neef is hoog bij een zorgverzekeraar. Heel hoog. Hij is zelfs de baas van die club. Nu hebben de Van Haarlems geen hele sterke familieband, maar ik zou neef best eens kunnen bellen.

Doe eens normaal, man, zou ik tegen hem kunnen zegen. Als politici deze taal bezigen in de Tweede Kamer, dan mag ik dat toch best zeggen tegen een gewaardeerd lid van mijn familie? Doe eens normaal, man. Dan bedoel ik natuurlijk dat zijn zorginkopers eens normaal moeten doen tegen verloskundigen als het gaat om Het Tarief.

Maar mijn woorden zullen weinig impact hebben, vrees ik. Ik zie hem al grinniken. Als ene neef heb ik geen invloed op die andere neef, zal hem niet op andere gedachten kunnen brengen. Bovendien moet ik mij als hoofdredacteur en journalist niet persoonlijk bezighouden met politiek gevoelige dossiers. Niet zo goed voor mijn geloofwaardigheid. Anders was ik wel beleidsadviseur geworden. Maar daar zijn anderen veel beter in. Bovendien lopen er bij de KNOV een aantal hele goeie rond zo hebben we gemerkt.

Veel meer impact heeft het als verloskundigen zelf een standpunt innemen en grenzen trekken. Beste zorgverzekeraar, tot hier en niet verder. Punt.

Nou, en of dat effect heeft gehad. Uw collega zorgverleners in andere zorgsectoren kijken met jaloezie naar u. Die verloskundigen, die hebben pas ballen! Hadden wij die ook maar, hoor ik ze denken. Maar in plaats daarvan zitten huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers opgescheept met contracten waar ze helemaal niet blij van worden. Hadden ze maar ballen moeten tonen.

Missie geslaagd? Dat niet. Er is een signaal afgegeven. Een sterk signaal: speel niet met de verloskundige. Volgend jaar is er een nieuwe contracteerronde. En begint het hele spel opnieuw.

Deze contracteerronde heeft nog een bijkomend effect gehad. Een gemeenschappelijk doel werkt verbindend in een sector die door tweespalt uiteen dreigde te vallen. Tijdens het KNOV-congres en de ALV van vrijdag 13 (!) oktober was er dan ook geen enkele sprake van enige animositeit tussen de diverse bloedgroepen verloskundigen. Verloskundigen, dat zijn we allemaal! Bedankt zorgverzekeraars!