Redactioneel: De rekening

Auteur
Niels van Haarlem
Editie
2017;06
Print artikel
Redactioneel: De rekening
Aan het einde van het jaar de rekening opmaken, een goed gebruik in de journalistiek. Even op een rijtje wat er allemaal is gebeurd en bereikt. Goed voor het collectieve geheugen.

Een jaar dat begon met onenigheid in de sector. Wie zijn we nou eigenlijk en wat willen we? Wat is goed voor ons verloskundigen? Oh ja en wat is goed voor moeder en kind.

Existentiële vragen die bijkans leiden tot een schisma in de vereniging. De strijd tussen preciezen versus de rekkelijken, zeg maar, om de waarheid. Bestuur, vereniging en Novez stonden tegenover elkaar en in ieder geval niet naast elkaar. Het woord 'Knexit, Knexit' galmde nog lang na.

Gelukkig was daar Franka Cadée als eerste verbindende factor. In het verre Toronto tijdens ICM raakte deze Nederlandse verloskundige als nieuwe president van alle vroedvrouwen alle verloskundigen in het hart. Haar 'it is time to push' als nieuwe mantra.

Gelukkig waren daar de zorgverzekeraars die zorgen voor een gemeenschappelijk probleem. De verloskunde was nog nooit zo verenigd: tot hier en niet verder! Geschrokken trokken de zorgverzekeraars zich terug in hun hok en kwamen braaf met een aangepast contract conform de eisen van de verloskundigen. Behalve dan voor die 19 praktijken die van die ene zorgverzekeraar vooralsnog geen contract hebben gekregen. Die groep laten we nu toch niet vallen he?

Gelukkig was daar de KNOV die achter de schermen een stevige lobby heeft gevoerd voor de positie van de verloskundige. Die met een nieuwe visie kwam op de verloskunde 2025 en op de vereniging, en die ruimte gaf aan andere meningen. De strijd met Novez werd zowaar omgezet in iets dat lijkt op samenwerking.

In deze editie van uw vakblad kijken we ook terug op dat enerverende jaar. Journalist Annemiek Verbeek portretteert verloskundigen: hoe hebben zij het jaar ervaren? En twee 'ouwe rotten' in het vak blikken terug en kijken vooruit.

Vooruit, want ook volgend jaar zullen zorgverzekeraars zich roeren, gaan verloskundigen met elkaar de discussie aan en zullen er tijdens de ALV harde noten worden gekraakt.

2018 wordt dus een jaar net als alle andere jaren…

Namens de redactie van uw Tijdschrift voor Verloskundigen wens ik u hele fijne dagen!