Inspiratiemoment van Pien Jonker

Auteur
Pien Jonker
Editie
2018; 01
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
Inspiratiemoment van Pien Jonker
"Integrale geboortezorg: als een donderwolk hing het enige jaren geleden boven me. Na jarenlang volgens een bepaald patroon gewerkt te hebben had ik niet veel zin in een omslag. Bovendien werd ik aan alle kanten gewaarschuwd: het zou de ondergang zijn van de eerstelijns verloskunde. En de voorbereidingen kostten erg veel tijd. Mijn collega's vergaderden zich rot."

"Langzamerhand groeide mijn vertrouwen en interesse. Ik stapte in een groepje dat zich bezighield met financiën en mijn kennis groeide ook. Er werden zorgpaden ontwikkeld die ervoor zorgden dat ik cliënten zag die daarvoor slechts onder tweedelijns zorg waren. Ik hoorde en zag de meerwaarde van onze eerstelijns consulten. Voortvarend werd vorig jaar het intakeoverleg ingevoerd. Een gynaecoloog bezoekt onze praktijk iedere maand om bijzonderheden door te nemen. Wij voeren de agenda, dus wij bepalen wie er besproken wordt. In een open sfeer bespreken we vervolgens het in onze ogen beste beleid voor de cliënt. Wij koppelen dit terug aan de zwangere en zij mag bepalen of ze achter het voorgestelde beleid staat.

Dit alles heeft mijn werkplezier enorm verhoogd. Het regelmatige overleg, op de praktijk en met vergaderingen, heeft de samenwerking in onze regio sterk verbeterd. Ik zie kansen voor cliënten en de eerstelijnszorg die er daarvoor niet waren. Alle cliënten heb ik zelf gezien voor de intake en bij de zwangerschapscontroles. Cliënten gaan nooit meer voor een onnodig consult naar het ziekenhuis. Financieel is bij ons alles goed geregeld via integrale bekostiging. Van donderwolk naar zonnige toekomst: integrale geboortezorg, dat is mijn inspiratie!"

Pien Jonker is eerstelijns verloskundige in Drechterland en Stede Broec sinds 1997