Redactioneel: Halve eeuw discussie

Auteur
Niels van Haarlem
Editie
2018; 03
Categorie
Opinie
Download pdf
Print artikel
Redactioneel: Halve eeuw discussie
120 jaar KNOV. Dat is een feestje waard! En dat gaat in november ook gebeuren. En van die 120 jaar vindt er al een halve eeuw een discussie plaats over de organisatie van de geboortezorg. Vraag het een willekeurige zorgprofessional in de geboortezorg welke vorm van organisatie tot de beste uitkomsten leidt en je krijgt verschillende antwoorden.

Hangt natuurlijk ook af of de vraag gesteld wordt aan een verloskundige, gynaecoloog, kraam, verpleegkundige, huisarts, onderzoeker, beleidsadviseur, coöperatiedirecteur…

In de antwoorden vallen in ieder geval woorden als intensieve samenwerking, integrale geboortezorg, integrale bekostiging, shared care, medium-led care en obstetrician-led care. Het liefst ook met kracht uitgesproken.

Begrijpelijk, die felle discussies over welke organisatievorm nu De Beste is. Het juiste antwoord is er echter niet. Nog niet. Dat maakte Bahareh Goodarzi, verloskundige en onderzoeker midwifery science, als eerste auteur duidelijk in het artikel 'Invoering integrale geboortezorg voorbarig'. Het gedegen wetenschappelijk, breed gedragen onderzoek, met internationale vergelijking, gecorrigeerd voor populatiekenmerken, naar het verband tussen organisatie van zorg en maternale en perinatale zorguitkomsten ontbreekt vooralsnog, stelt Goodarzi.

Dit artikel staat niet in uw Tijdschrift voor Verloskundigen, maar wel in Medisch Contact, het blaadje voor de artsen, en is geschreven door verloskundigen, gynaecoloog én huisarts samen. Dat zegt wel iets, zo'n artikel heeft impact.

Overigens lijken zorgverzekeraars het antwoord op de gewenste organisatie van de geboortezorg al wel te weten: integrale bekostiging. Bijzonder, maar zorgverzekeraars trekken wel vaker iets te snel een iets een te grote broek aan als het om de centen gaat. Pardon, als het om de kwaliteit van zorg gaat. Om later weer teruggefloten te worden.

50 jaar discussie over wat goed is en wat werkt, die begon in 1968 toen de toenmalige inspectie pleitte voor intensieve samenwerking tussen zorgprofessionals. Een halve eeuw later hebben we kennelijk nog steeds niet het bewijs in handen wat wel werkt en wat niet. Maar er wordt aan gewerkt, gezien al die experimenten in de regio.

Laten we in ieder geval nog even wachten tot die uitkomsten en bewijzen er wel zijn en laten we nu niet definitieve keuzes maken door dat ene model te omarmen en dat andere af te schieten.

Dat wetenschappelijke bewijs laat vast niet nog eens 50 jaar op zich wachten. Toch?

Tot die tijd wenst de redactie u veel leesplezier met deze en volgende edities. Bijvoorbeeld met het artikel over verloskundigen op vakantie. En met het interview met de kersverse hoogleraar integrale eerstelijnszorg Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh over de geboortezorg: Verloskundigen, die zijn onmisbaar! Nu en de komende 50 jaar.