Redactioneel: Druk en tevree

Auteur
Niels van Haarlem
Editie
2018; 04
Categorie
Opinie
Download pdf
Print artikel
U heeft het druk. De laatste jaren bent u meer uren gaan werken. Uren die u besteedt aan zaken die niet direct met uw cliënt te maken hebben. Administratie, vergaderen, overleggen, contracteren, inkopen, personeelsbeleid, automatisering.

Daar vertel ik u niets nieuws mee. Toch is het goed dat nu ook wetenschappelijk is vastgelegd dat verloskundigen druk zijn. Met dank aan het promotieonderzoek van Catja Warmelink waarover u in deze editie meer leest.

Ondanks al dat 'gedoe en die organisatorische rompslomp' – ik citeer het onderzoek – bent u tevreden over uw werk. U draait veel meer uren, dan waarvoor u betaald krijgt, maar blijft glimlachen.

Overigens staat u niet alleen. Druk zijn hoort kennelijk bij de zorgprofessional anno nu. De huisarts, fysio, apotheker, verpleegkundige, specialist, ze zijn allemaal druk, met taken en activiteiten die er de laatste jaren bij zijn gekomen.

Helaas, dat gedoe blijft nog even. We hebben ooit democratisch een politiek zorgstelsel gekozen waarbij zorgverzekeraars de regie hebben en het geld verdelen, waarbij de zorg integraal moet zijn en zorgverleners samenwerken voor het leveren van 'de beste zorg aan de cliënt of patiënt'. Met steeds meer regeltjes waaraan u moet voldoen, overleggen waaraan u moet deelnemen om mee te kunnen praten in die zorgketen. Steeds drukker dus…

In andere zorgsectoren heeft die druk geleid tot het langzaam uitsterven van de ondernemende zorgverlener die zelfstandig probeerde te overleven. De solistische zorgverlener kreeg het te druk met het gedoe, kon steeds moeilijker een vuist maken in de zorgketen richting zorgverzekeraar, verloor positie in de keten en plezier in het werk.

De ooit zelfstandige apotheker is nu onderdeel van een commerciële keten die de backoffice en het beleid op de werkvloer regelt. Tandartsen werken in loondienst in lean georganiseerde multi-praktijken. Huisartsen zitten in regionaal aangestuurde praktijken met directeuren en managers in de hoop dat de huisarts weer zorg kan verlenen. Nou ja, in de praktijk blijven ook deze zorgprofessionals nog steeds druk.

En dan maakt de verloskunde kennis met De Zorggroep. Samenwerken maar wel met behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid.

Is de zorggroep dé oplossing in de verloskundige? Nee, het is niet meer dan een model, maar wel eentje waarbij u aan de touwtjes blijft trekken en uw positie in de zorgketen kan bepalen én verstevigen.

Of het ook bij u past en of u ook in de toekomst tevreden bent leest u op pagina 32.