Wat zou u doen? Een casus over vliesverlies

Editie
2018; 04
Categorie
Casuistiek
Download pdf
Print artikel
Na een voorspoedige bevalling wordt de placenta bij een multigravida 'dirty Duncan' geboren. Tweederde van de vliezen ontbreekt. Wat zou u doen?

De eerstelijns verloskundige begeleidt de bevalling van een vlotte multigravidae die voorspoedig verloopt. Nadat de baby geboren is, zet zij als 'evidence based' verloskundige op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten* in overleg met haar cliënt een expectatief beleid in tijdens het nageboortetijdperk. Zij laat de baby huid-op-huid bij moeder liggen en observeert de pas bevallen vrouw op tekenen van naweeën en houdt daarbij onopvallend maar oplettend het bloedverlies in de gaten. Baby ligt inmiddels goed te drinken. Op het moment dat de baby loslaat en mevrouw aangeeft naweeën te hebben, ondersteunt de verloskundige haar cliënt bij het geboren laten worden van de placenta en vliezen. Dit lukt niet meteen en zij vraagt mevrouw daarom te hurken naast het bed. In eerste instantie volgen er dan flink wat stolsels, totaal geschat bloedverlies 500 ml. Een half uur na de geboorte van het kind wordt de placenta vervolgens 'Dirty Duncan' geboren waarbij de vliezen afscheuren. Nadere inspectie van de placenta doet u vermoeden dat nog zeker 2/3 van de vliezen ontbreken. Deze zijn ook niet met een kocher vanuit de vulva alsnog te benaderen. Baby drinkt nu voor de tweede keer aan de borst, mevrouw vloeit nauwelijks, de baarmoeder is goed gecontraheerd en staat op N-1 en het perineum is gaaf. Wat zou u doen?

*Jans SMPJ etal. The effectiveness of prophylactic intramuscular oxytocin in the third stage of labor among low-risk women in primary care midwifery practice: a randomized controlled trial. Int. Journal of childbirth Vol. 6, issue 3, 2016. 173-82.

De casus in deze rubriek komen uit de dagelijkse praktijk. Namen zijn altijd gefingeerd. Heeft u ook een interessante casus? Laat het ons weten. Wij schrijven hem voor u op.

Reacties

U kunt uw reacties sturen naar tvv@knov.nl. Onder de inzendingen verloten we een VVV-bon.