Redactioneel: Geloof, hoop en liefde

Auteur
Niels van Haarlem
Editie
2018; 06
Categorie
Opinie
Download pdf
Print artikel
En weer een jaar voorbij. Hoe gaat 2018 bij u de boeken in? Het jaar waarin zorgverzekeraars zich amper lieten zien? Met dank aan de eensgezindheid in de sector. Dat er een einde kwam aan de samenwerking tussen KNOV en Novez? Op de laatste ALV ging het er een stuk respectvoller aan toe. Of het jaar waarin bekend werd dat de perinatale sterfte voor het eerst sinds jaren niet verder daalt maar afvlakt? De mediastorm bleef uit, geen herhaling van woensdag 3 november 2010. U kent uw klassiekers toch wel?

Geen saai jaar, 2018. Denk ook aan de groeiende tekorten aan artsen en verpleegkundigen. Ziekenhuizen die failliet gaan of spoedeisende hulp en acute verloskunde sluiten. Witte vlekken op de landkaart.

Of neem het onderzoek van het RIVM over de eerste ervaringen met het werken met integrale bekostiging met als kop: Minder zorguitgaven in nieuwe integrale geboortezorg organisaties. Let wel, het is een eerste scan, pas in 2020 komt het eindrapport, maar met een kop die de link legt tussen integrale bekostiging en minder kosten is de toon wel gezet. Zie ik een minister van VWS die zich in zijn handen wrijft?

Ontwikkelingen die uw werk en uw positie in de geboortezorg raken. Maar zal ik u eens iets vertellen? Dit hoort allemaal bij een transitie. Face it: daar zitten we nu eenmaal middenin. 13 jaar geleden namen we afscheid van het oude bestel van ziekenfondsen en ziektekostenverzekeringen. Er gaat een generatie overheen voordat een stelselwijziging rimpelloos werkt. Vraag het de apotheker, de fysiotherapeut of logopedist. Veranderen doet pijn, kost ook tijd en energie en levert ergernis, gedoe en onzekerheid op. En waar panelen schuiven en domeinen afbreken ontstaan kansen.

2018 is óók het jaar van 120 jaar KNOV. Het was Prinses Laurentien van Oranje die het Geboortezorgcongres koninklijk opende en de meerwaarde van de verloskundige roemde. Een gevoel van gedeelde trots vulde de zaal! Want verwondering, betrokkenheid en fascinatie voor de partus. Dát verbindt verloskundigen waar ook ter wereld, in welke lijn dan ook.

Als het weer eens alleen maar lijkt te gaan over integrale financiering, onrust in het VSV of in de vereniging, lees dan eens de verhalen van uw collega's in deze editie over het geloof, de hoop en de liefde, de basis van uw vak, van uw meerwaarde.

Namens de redactie van uw Tijdschrift voor Verloskundigen wens ik u hele fijne dagen!

Niels van Haarlem is hoofdredacteur van TvV