Redactioneel: Nieuw!

Auteur
Niels van Haarlem
Editie
2019; 02
Categorie
Opinie
Download pdf
Print artikel
Dit wordt een vrolijk stukje. Want hoe vaak krijg ik nu de kans om in een redactioneel aan te kondigen dat de we dit jaar maar liefst drie keer iets nieuws gaan doen? Nieuw betekent kansen, iets anders dan wat u tot nu toe gewend was.

Het eerste nieuw is de nieuwe visie van en op de verloskundige. De wereld, de samenleving en de gezondheidszorg veranderen snel. Regelgeving, technologie en uw cliënt, alles heeft invloed op uw bestaan als zorgprofessional. Van professionele autonomie en denken in systemen zet u de stap naar professioneel samenwerken en de dialoog van uw ketenpartner. Of u dat nu aanstaat of niet, het gaat gebeuren.

Althans, als we Philip Idenburg van BeBright mogen geloven. Deze visionair - lees het interview met hem in deze editie - heeft het proces begeleid om tot een nieuwe stip op de horizon te komen. Na negen maanden onderzoek, workshops, interviews, gesprekken en vergaderingen krijgt u tijdens de komende ALV in juni te horen wie u als zorgverlener bent. Of wie u zou moeten worden, want het is immers een nieuwe visie.

Philip Idenburg is niet de eerste de beste. Hij heeft ook voor de medische specialisten een toekomstbeeld geschetst. Een beeld dat wordt omarmd door de specialist. Centraal daarin: in 2025 stuurt de medisch specialist op preventie, is onderdeel van een netwerk van zorgprofessionals en de patiënt beslist.

Dat moet u bekend in de oren klinken.

Het tweede nieuw is een nieuwe voorzitter van de KNOV. Mieke Beentjes neemt afscheid en zet daarmee de deur open voor een opvolger. De werving van uw nieuwe voorvrouw is in volle gang en ik ben net als u benieuwd wie de verloskundige en verloskunde veilig en met inspiratie door al die veranderingen loodst. Geen gemakkelijk opgave, maar dat weet je als je begint als voorzitter in een sector in transitie.

Het derde nieuw is een nieuwe directeur van de KNOV. Een manager die ervoor moet zorgen dat het KNOV-bureau de juiste dingen goed gaat doen om die visie in de praktijk te laten slagen.

Met al dat nieuws op zoveel fronten gaat 2019 nu al de boeken in als het jaar van de grote vernieuwing.

Is al dat nieuws niet een beetje te veel? Nee, hoor. Lees het jubileumboek 120 jaar KNOV. Dan ervaart u dat de verloskunde, uw vak, uw positie, uw vereniging door de eeuwen heen wel vaker is vernieuwd.

Verandering in de zorg is nu eenmaal de nieuwe constante.

Niels van Haarlem is hoofdredacteur