Redactioneel: Onder elkaar

Auteur
Niels van Haarlem
Editie
2019; 03
Categorie
Opinie
Print artikel
Ik was erbij. Op 16 juni 2017 in Toronto. Tijdens de ICM, de International Confederation of Midwives, werd onze Nederlandse verloskundige Franka Cadée gekozen tot president van álle verloskundigen wereldwijd. Met overgrote meerderheid gekozen kreeg zij het volle vertrouwen van één miljoen verloskundigen om de positie van de verloskundigen te verbeteren. En toen de gekozen vroedvrouw aller vroedvrouwen tijdens haar maiden speech de inmiddels befaamde woorden uitsprak was de zaal in extase: I believe our time has come to push. We zijn inmiddels twee jaar verder. Hoe is het de president vergaan?

Franka Cadée spreekt in het interview in deze editie van uw Tijdschrift voor Verloskundigen ware woorden: “Verloskundigen zijn van levensbelang, hebben de plicht om hun stem te laten horen, want zonder gezond leven geen gezonde maatschappij.”

Eén stem, want verloskundigen, hoe verschillend ook, zijn allemaal onderdeel van een beweging, dragen wereldwijd dezelfde visie uit, verbonden door dat wat bindt. Samen voor een goede geboortezorg, naast vrouwen staan, geloven dat dat belangrijk is. “Wij zijn er voor vrouwen, wij zijn er voor verloskundigen. Dat kan ik niet alleen, dat moeten we samen doen.” Een gemeenschappelijke stem die zij verkondigt aan tafel met de regeringsleiders, voorzitters van Verenigde Naties en de WHO.

Zusters onder elkaar.

Maar niet in Nederland. Volgens Franka benadrukken we onvoldoende de overeenkomsten, dat wat ons bindt. De gezamenlijke beweging naar voren is onvoldoende. We focussen ons des te meer op de verschillen in status, in locatie van werken, in verantwoordelijkheid, in positie in de zorgketen.

Zusters zonder elkaar.

Discussies die de positie van de verloskundige ondermijnen waardoor het grotere doel wordt versluierd: samen voor goede geboortezorg, samen voor goede verloskunde, samen voor goede verloskundige.

Ik was er niet bij op 21 juni in Zeist. Terwijl ik dit redactioneel op mijn vakantieadres maak is de Algemene Ledenvergadering van de KNOV op die datum nog niet geweest. Op de agenda onder meer de opvolger van voorzitter Mieke Beentjes en de presentatie van de nieuwe visie. Carola Groenen is voorgedragen als nieuwe voorzitter. Een nieuwe visie als gemeenschappelijke stip op de horizon.

Ik hoop oprecht dat ook verloskundigen in Nederland op 21 juni gezamenlijk leiderschap hebben getoond, zichzelf hebben verbonden en met één stem de toekomst tegemoet gaan. I believe our time has come to push.

Zuster onder elkaar of zusters zonder elkaar.

Niels van Haarlem, hoofdredacteur

Reageren? nvanhaarlem@knov.nl