Praktische verloskunde. De nieuwe uitgave toegelicht

Auteur
Suze Jans
Editie
2019; 05
Download pdf
Print artikel
Marianne Prins, verloskundige en opleider, werkt al voor de vijfde keer mee als redacteur van het bekende Nederlandse leerboek ‘Praktische verloskunde’. Deze zomer verscheen de veertiende editie. TvV stelde haar vijf vragen.

1.Waarom een veertiende druk? Wat is er nieuw?

De ontwikkelingen in de verloskunde gaan heel snel. Daarom is iedere vijf jaar een update noodzakelijk. De hoofdstukken zijn grondig herzien, aangepast en onderbouwd met 25-120 referenties per hoofdstuk. Verschillende nieuwe onderwerpen en een nieuw hoofdstuk foetale bewaking zijn toegevoegd. Het aantal pagina’s is opnieuw uitgebreid. Het boek bevat nu 500 bladzijden.

Ik vind het onderzoek van Zang naar de duur van de normale baring erg belangrijk. Dit onderzoek is meerdere keren herhaald en ook recente studies wijzen uit dat we onze visie op een normale duur van de latente en actieve fase van de baring moeten herzien. De actieve fase start bij vijf, zes centimeter ontsluiting en de progressie in een normaal verlopende actieve fase is langzamer dan wij voorheen dachten.

2. Waarom moeten niet alleen studenten maar ook verloskundigen dit boek lezen?

Het boek kan verloskundigen ondersteunen bij de herziening van bestaand beleid, bij het maken van afspraken over de samenwerking in de verloskundige samenwerkingsverbanden en bij het opleiden van verloskundigen en artsen.

3. Wat voegt ‘Praktische verloskunde’ toe aan de Nederlandse geboortezorg?

Het is het enige Nederlandstalige leerboek dat de verloskundige zorgverlening, zoals wij die in Nederland hebben, beschrijft.

4. Wat heeft u zelf ingebracht, waarop bent u trots?

We hebben dit boek geschreven met vijf auteurs uit twee disciplines: verloskundigen Marianne Prins en Yvonne Smit en de gynaecologen Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon en Jeroen van Dillen. Daarnaast hebben experts op onderdelen meegelezen en feedback gegeven. Wij zijn trots op onze goede samenwerking en op dit mooie eindproduct. Alle hoofdstukken hebben we allemaal meerdere malen kritisch gelezen en becommentarieerd. Het is bijzonder dat dit boek al sinds 1973 wordt gebruikt door verloskundigen, artsen en studenten voor deze beroepen.

5. De nieuwe editie van ‘Obstetrie en Gynaecologie. De voortplanting van de mens’, is ook net uit. Wat maakt ‘Praktische verloskunde’ nou zo anders?

Praktische verloskunde is geschreven op de Nederlandse geboortezorg en is praktisch georiënteerd. Het ditmaal Engelstalige boek Obstetrics and Gynecology van Steegers en collega’s omvat zowel de verloskunde als de gynaecologie. Het boek is compact geschreven en prachtig kleurrijk geïllustreerd.


Praktische Verloskunde

Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Yvonne Smit, Sicco Scherjon, Jeroen van Dillen

UItrgeverij: Bohn Stafleu van Loghem

ISBN/ ISSN 9789036822787

Augustus 2019