Lessen over de respons op grootschalig onderzoek naar psychische klachten tijdens de zwangerschap

Auteurs
Lianne Dijkstra, Tjitte Verbeek, Claudi Bockting, Mariëlle G. van Pampus, Huibert Burger
Editie
2014, 06
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
In het PRegnancy Outcomes after Maternity Intervention for Stressful Emotions (PROMISES)-onderzoek wordt onderzocht in hoeverre psychologische behandeling van angst en depressie tijdens de zwangerschap een gunstig effect heeft op moeder en kind. Hiertoe worden vrouwen in het eerste trimester van hun zwangerschap gescreend op angsten depressieklachten. Door een tegenvallend aantal deelneemsters is er een non-respons onderzoek uitgevoerd om uit te zoeken hoe de respons zo efficient mogelijk kon worden verhoogd. Er is kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht onder de deelnemende verloskundigen. Als belangrijkste resultaat kwam hieruit naar voren dat wanneer de zwangere vrouwen de screeningsvragenlijsten ter plekke in de verloskundepraktijk invulden en de ingevulde vragenlijsten vervolgens werden teruggestuurd door een medewerker van de praktijk, de respons hoger was. Deze resultaten zijn geïmplementeerd in de praktijk door de deelnemende verloskundigen voor te lichten over deze 'nieuwe methode' van screenen op angst- en depressieklachten. Bij een van de deelnemende verloskundeafdelingen heeft de wijziging van screenen geleid tot meer dan een verdubbeling van de respons.