Leidt substitutie van zorg tijdens de baring tot minder kosten voor de gezondheidszorg?

Auteurs
Ank de Jonge, Suze Jans, Hilde Perdok, Judith Bosmans
Editie
2014, 06
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
Substitutie van tweedelijns zorg door eerstelijns verloskundigen past in het overheidsbeleid om de toenemende medicalisering om te buigen. Ank de Jonge en collega's berekenden de kosten van een integraal zorgsysteem en vergeleken dit met de kosten van het huidige systeem. Bij hun onderzoek stuitten de auteurs op verrassende kostenverschillen in de tweedelijns verloskundige zorg. Het gevolg is een 'grote' en een 'kleine' besparing.