Integrale geboortezorg: wat betekent dit voor de zelfstandigheid van verloskundigen?

Auteur
Peter Kluiters
Editie
2014, 06
Categorie
Overig
Download pdf
Print artikel
Integrale zorg lijkt tegenwoordig het toverwoord binnen de zorg. Minister Schippers laat het te pas en te onpas vallen en alle aanbieders in de zorg gaan er actief mee aan de slag. Iedereen is het over het algemeen wel eens over het nut van een geïntegreerde aanpak, maar het mag geen doel op zich worden. Of integratie tot betere en efficiëntere zorg zal leiden is niet zeker, maar het is duidelijk dat deze ontwikkeling niet te stoppen is. In dit artikel probeert Peter Kluiters van administratie en adviesbureau MBV een antwoord te geven op de vraag: "Wat zijn de fiscale en bedrijfseconomische gevolgen van deze integratie?"